• Prodloužená záruka

  Prodloužená záruka DEFEND Car Protect kryje náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy pojištěného motorového vozidla. Auto Velvex nabízí tři záruční programy( Plus, Comfort, Advantage). Jednotlivé záruční programy se liší rozsahem svého krytí a vozidla se do nich kvalifikují stářím a počtem najetých kilometrů. Sjednání záruky je vázáno na nákup vozidla – záruka se uzavírá v den nákupu vozidla, v místě nákupu vozidla. Záruka začíná běžet okamžikem sjednání.

  Záruční program DEFEND Car Protect Plus:

  Maximální stáří vozidla je 15 let a maximální počet ujetých Km je 300 000 km. Tento záruční program lze sjednat na 6 až 36 měsíců a kryje následující součástky:

  Slide 1

  Záruční program DEFEND Car Protect Comfort:

  Maximální stáří vozidla je 10 let a maximální počet ujetých Km je 250 000 km. Tento záruční program lze sjednat na 6 až 36 měsíců a kryje následující součástky:

  Slide 1

  Záruční program DEFEND Car Protect Advantage:

  Maximální stáří vozidla je 6 let a maximální počet ujetých Km je 200 000 km. Tento záruční program lze sjednat na 6 až 36 měsíců a kryje následující součástky:

  Slide 1

  Postup při pojistné události:

  Krok 1: Nahlášení škodné/ pojistné události nejpozději do 7 dnů od vzniku poruchy na telefonní číslo +420 233 103 111.

  Krok 2: Je-li vozidlo pojízdné, poskytne pojistitel pojištěnému adresu a kontaktní údaje nejbližšího autorizovaného opravce. Pojištěný musí do 5 dnů od obdržení těchto údajů dopravit vozidlo na prohlídku.

  Krok 3: Opravce stanoví odhadovanou cenu opravy – poté požádá o schválení opravy prostřednictvím telefonu nebo online systému. U menších oprav bude oprava schválena nebo zamítnuta do 1 hodiny, u rozsáhlé opravy do 24 hodin.

  Krok 4: Obvykle je pojistné plnění poskytnuto přímo autorizovanému opravci. Není-li tento způsob možný, předloží pojištěný pojistiteli originál faktury za opravu s autorizačním číslem a pojistné plnění bude pojištěnému vyplaceno do 15 dnů.

  © Autovelvex.cz 2016